Učebnice Shiatsu-Do

Tato velmi obsažná kniha je určena jak pro laickou, tak pro odbornou veřejnost. Může být použita jako všeobecná obeznamující kniha i pro sestavování osnov kurzů a škol Shiatsu!

•    Záměrem knihy není popsat nějaké všeobecné terapeutické postupy, ale principiálně a tématicky soustředit, kromě popisu základních témat, určité množství technik, zákroků a možností, dle kterých si každý vzhledem ke své konstituci může doplnit způsob autoregenerace, svého terapeutického záměru, svého nebo partnersko-klientského doporučení kompenzačních strečů anebo průběhu meditace. Ať na elementární prvky, meridiány či pocity (emoce), jež vyvolávají ty které orgány.
•    Základní užitečné teorie nabízející úvahy, porovnání, praktické pozorování i meditaci naleznete v oddílech:
o    Životodárné látky.
o    Základní popis meridiánů, jejich funkcí a bodů na drahách uložených.
o    Základní výklad učení Pěti Elementů (Prvků).
o    Základní techniky SHIATSU DO (včetně "kancelářského Shiatsu").
o    Reflexní Shiatsu a užití tří až pěti přehrad - opasků.
o    Trénink osobnosti Shiatsu praktikanta a terapeuta.

http://www.dobre-knihy.cz