Kobudo

Bojové umění okinawských rolníků, které postupně vznikalo od roku 580 n. l. jako nutná potřeba obyvatel ostrovů pro přežití.

Hlavní náplní KOBUDO ROJIN-LIJANG je Hanbo okrajově Tessen (Tanto) a Bo dále se věnujeme technikám beze zbraně a to i proti ozbrojenému soupeřovi.

Procvičují se systémy Kata - souborné sestavy pohybů útoků a obran, Kihon - elementární prvky, či bojové kombinace, Kumite - dohodnuté formy boje.

Z důvodů reálné potřeby naplnění touhy po pohybu a eventuální potřeby obrany vzniká roku 1994 systém KOBU-JITSU ROJIN-LIJANG, ve kterém se snoubí prvky se zbraní s technikami beze zbraně. Vzniká syntéza systémů "co se zbraní, to také beze zbraně". Do tohoto systému byly vybrány esence ze stylů cvičení bojových sportů - umění, kterými od roku 1971 procházel zakladatel jihlavské školy pan Libor Rožnovják.

V krátkosti z obsahu systémů:
- Katai uke kumite - formy kopů, úhozů a bloků
- Ju uke kumite - formy porazových a hodových technik
- Aiki uke kumite - formy pákových a skrutových technik na dostupné klouby (všechny) včetně páteře, zakončených hodem, či porazem soupeře
- Kansetsu kumite - formy pák a skrutu horních a dolních končetin v postoji i na zemi do fixace
- Shime kumite - formy škrticích a zaškrcovacích technik v postoji, z pokleku i na zemi
- Gatame kumite - formy znehybnění a fixace protivníka na zemi
- Nogare kumite - systém forem úniků z technik hodů, pák, škrcení či fixace

V současné době systémem KOBUDO - KOBU-JITSU ROJIN-LIJANG kromě jihlavského dojo praktikuje dojo v Bratislavě, kde náš systém díky svému modernějšímu pojetí přijali k tradiční formě cvičení. Některé naše formy přejali i němečtí kolegové.