Tréninky

NEPOSEDNÍ DRÁČCI 2 - 6 LET

ČTVRTEK 15:30-16:30

Cvičení rodičů s dětmi od 2-6let. 1 dítě 150,-lekce nebo 400,- měsíčně(3-5 tréninků)
Lekce probíhají zábavnou formou, kde rodiče mohou cvičit spolu s dětmi.
Zlepšení fyzické i psychické kondice, procvičení motoriky, rozvíjení hemisfér, lepší koordinace, posilování nenápadnou formou :)
Cvičení v jednotlivcích,  ve dvojicích, skupinové. Běhání, skákání, plazení, kotouly, houpání...
Socializace, vedení k úctě, respektu, sebekontrole, sebepoznání.
Základy meditace.
Pod vedením Andrého Rožnovjáka
#neposednidracci


KOBUDO PŘÍPRAVKA 5 - 15 LET

ÚTERÝ A ČTVRTEK 16:30-18:00

Přípravka je určena pro děti od 5 do cca 15 let. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj sebeobranných pohybových návyků a základní bojové gymnastiky - akrobacie, a uvádění do nejzákladnějších morálních principů, úcty ke zdraví, sobě samému a spolubojovníkovi. Člení se na mladší a starší přípravku.

Mladší přípravku navštěvují děti od 5 do 9 let. Zároveň zde mají možnost cvičit rodiče se svými dětmi. Mladší přípravka je zaměřena na všeobecnou průpravu. Děti získávají základní pohybové návyky, dochází u nich ke zvýšení fyzické i pohybové zdatnosti a koncentrace. Učí se základní postoje, gymnastiku, pády. Hrají bojové hry ve dvojicích i ve skupinách. Učí se etiketě a úctě bojovníka.

Starší přípravka je určena pro děti od 10 do 14 let. Náplní tréninků jsou opět základní bojové postoje, gymnastika a pády, ale ve větším rozsahu než u mladší přípravky. U dětí dochází k výraznému zlepšení fyzické kondice. Učí se základům sportovního boje v postoji i na zemi, základy Kobu-jitsu sebeobrany, základy boje se zbraní Hanbo-jitsu. Mohou získat první technické stupně. Nejlepší děti ze starší pomáhají na trénincích mladší přípravky.

Tréninky probíhají 2x týdně na hale SK Jihlava, zápasnický sál, Okružní 2, Jihlava, vždy v Út a ve Čt od 16:30 do 18:00 h.


KOBUDO a KOBU-JITSU 15 - 99+

STŘEDA A PÁTEK  18:30-20:00

Tato aktivita je určena pro zájemce obou pohlaví starší 14 let. Horní věková hranice není stanovena, neboť jde o nevýkonnostní, sebevzdělávací aktivitu, kterou lze vždy přizpůsobit stavu cvičenců a lze ji provozovat také jako léčebný sport v každém věku.

Avšak to neznamená že by jste si na tréninku nesáhli na dno svých sil  pokud udržíte tempo.

V rámci systému KOBUDO žáci mohou postupně zvládat umění cvičení se střední (vycházkovou) holí hanbo v systémech kihon, kata, kumite.

Na trénincích se rovněž studuje sebeobranný systém KOBU–JITSU s užitím technik Judo, Aikido a Karate–do nacvičovaných s partnerem v rámci individuálních schopností, technického stupně a získaných zkušeností.